Vaste Winsth

Som pensionär har jag god tid för mina fritidsintressen.

Går  turer med kjærestan i skogarna.

Fotgraferar  naturen och det dagliga livet.