Vaste Winsth

winsth.se

Som pensionär har jag god tid för mina fritidsintressen.

Går turer med kjærestan i skogarna.

Fotgraferar naturen och det dagliga livet.

Jag har också ett stort intresse för Squaredance.

När jag inte har annat för mig söker jag på Internet efter släktingar tillbaka i tiden.